Skip to main content

Om KBT-terapi

Konsten att jobba med det som fungerar för klienten

Vad är KBT?

Det viktigaste med KBT är att den är evidensbaserad. Det betyder att alla metoder är framtagna och beprövade vetenskapligt, och att man därför har en god kunskap om att det fungerar, hur det fungerar och för vilka det fungerar.

Hur arbetar jag?

Jag arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund, och med anknytningsteori som tillägg. Jag använder även inslag av ACT (Acceptance Commitment Therapy), Compassionfokuserad terapi och mindfulness.

Viktiga inslag i mina behandlingar handlar också om Beteendeaktivering och Fysisk aktivitet.

Jag arbetar under fullständig sekretess, och jag har kontinuerlig handledning av legitimerad handledare.

Behöver du någon att prata med?

Behöver du prata med någon om din situation. Märker du att dina problem inte tycks gå över av sig själva. Känner du av nedstämdhet, ångest, oro eller har du andra svårigheter som du önskar hjälp med att bearbeta. Du kanske har relationsproblem eller har svårigheter med att du aldrig känner dig nöjd. Då kan du få stöd av mig.

Hur går det till?

De första träffarna är s.k bedömningssamtal, där vi identifierar problemen som kan finnas. Detta för att vi tillsammans ska förstå vad vi behöver jobba med, för att nå dina mål.

Fokus på det som fungerar

Sanningar finns det gott om- men inom KBT gör man egentligen inte anspråk på att sitta inne med den. En metod kan fungera för en person, och en annan för en annan- och ingen metod fungerar för alla. Genom att analysera “orsak och verkan” hjälper man inom KBT till med att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig.

Vad är då målet?

Målen varierar förstås mycket från person till person. Det kan handla om insikter eller nya sätt att agera och tänka. KBT handlar mycket om hemuppgifter, detta för att du på bästa möjliga sätt ska utvecklas i ditt vardagliga liv, utanför terapirummet.

Vad kostar det?

Priset för privatpersoner är 850:- inkl.moms, per session.

För företag, efter överenskommelse.

Hur lång tid tar det?

Vid de inledande bedömningssamtalen kommer vi överens om hur många gånger vi ska ses (vanligtvis 8-20 gånger).

Efter avslutad terapi rekommenderar jag ett uppföljningssamtal, 1-3 månader senare.

Det görs för att säkerställa att du inte faller tillbaka i “gamla beteenden” efter terapins avslut.

Rekommenderar