Skip to main content

KBT online

Jag erbjuder även terapi online. Det fungerar på samma sätt som om vi träffas öga mot öga i terapirummet, men här sker det istället via videolänk. Det innebär att du kan befinna dig i stort sett var som helst, bara det finns en fungerande internetuppkoppling

Här finns både tid och miljö att spara. Innan terapin startar gör vi en bedömning och kartläggning av dina besvär och efter det kommer vi fram till när terapin ska påbörjas. Allt under förutsättning att vi tillsammans kommit fram till att det är den bästa lösningen för dig.

Fördelar med terapi online:

1. Du kan välja var och när det passar dig som bäst att ha terapi

2. Anonymitet, du slipper väntrum och att behöva möta andra ansikte mot ansikte